Yellow Tail “Những Bức Ảnh Của Bức Tường Màu Vàng Rất Khó Để Bỏ Lỡ”

Vào năm 1992, rượu vang được nhập khẩu từ Australia chỉ chiếm 3% trên tổng sản lượng rượu vang nhập khẩu vào USA, với 30% từ Italy và 50% từ France liên tục giữ chặt chẽ thị trường. Rượu vang từ Australia vẫn còn quá mới lạ, rượu vang Australia …