Boon Bariq – Thiết kế bao bì sáng tạo

Thiết kế: Backbone Branding
Giám đốc sáng tạo: Stepan Azaryan
Quản lý dự án: Meri Sargsyan
Chuyên viên thiết kế: Stepan Azaryan, Eliza Malkhasyan
Đồ họa Illustrator: Elina Barsegyan
Vị trí: Armenia
Danh mục dự án: Produced
Nội dung bao bì: Preserved fruits and berry

Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-05

 

Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-04Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-03Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-02Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-01Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-06Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-07Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-08Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-09Thiết kế bao bi sáng tạo - boon-bariq-010

 

Nguồn : Packaging of The World

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply