Currently browsing category

Brand Campaign

Provocative Bulletproof Posters “Áp phích chống đạn” được đặt ngay trước cổng Nhà Trắng

this-poster-stops-bullets-hed-2017

Ngày 27/04/2017, để các cuộc thảo luận và tranh luận xung quanh các luật quy định về sử dụng súng ở Mỹ được sự hỗ trợ từ Ogilvy & Mather Chicago cho người Mỹ thêm trách nhiệm trong việc thêm tiếng nói của mình nhằm tìm ra giải pháp cho …