Category: Chiến lược Marketing

Chiến lược marketing là gì?

Chiến lược marketing là một kế hoạch marketing tổng thể của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu tiếp cận đến nhiều người tiêu dùng nhất có thể, đồng thời chuyển đổi họ trở thành khách hàng sử dụng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, sử dụng dịch vụ nhiều nhất có thể.

Theo ông Philip Kotler: “Chiến lược Marketing là một hệ thống luận điểm logic, hợp lý làm căn cứ chỉ đạo một đơn vị hay một tổ chức tính toán cách giải quyết những nhiệm vụ marketing của mình liên quan đến thị trường mục tiêu, hệ thống marketing mix và mức chi phí cho marketing”.