My Writing

Brand Evolution “Rồi Mọi Thứ Đều Phải Thay Đổi”

Brand Evolution “Rồi Mọi Thứ Đều Phải Thay Đổi”

Thương hiêu (Brand) có giá trị quý. Tôi biết, đó không phải tư tưởng gì mới mẻ, như các công…

4 years ago
BUY.OLOGY “Tại sao chúng ta mua hàng?” Của MARTIN LINDSTROM

BUY.OLOGY “Tại sao chúng ta mua hàng?” Của MARTIN LINDSTROM

  Đây không phải là cuốn sách dành cho giới doanh nhân, những nhà tiếp thị, những công ty. Mà…

4 years ago
Thời đại của khách hàng

Thời đại của khách hàng

Đây là thời đại mà khách hàng là thượng đế. Đó là sự thật cho dù các công ty có…

4 years ago