Category: Chiến dịch Marketing

Marketing Campaign – Chiến dịch Marketing là gì?

Chiến dịch Marketing là chiến dịch quảng bá sản phẩm, thương hiệu thông qua nhiều loại phương tiện khác nhau, như truyền hình, đài phát thanh, báo chí và các nền tảng trực tuyến. Chiến dịch Marketing không chỉ có quảng cáo, mà còn bao gồm các buổi thuyết minh, hội nghị truyền hình, và các cách thức tương tác sáng tạo khác.

Các chiến dịch Marketing được thực hiện nhằm các mục tiêu khác nhau, như: xây dựng hình ảnh thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới, tăng doanh số sản phẩm trên thị trường, hay làm giảm tác động của tin tức tiêu cực đến sản phẩm và thương hiệu, và cả mục tiêu tăng trải nghiệm của khách hàng.