EBAY  “Know What They Like – Find What They Love” Tìm kiếm từ sở thích

ebay for xmas

Ebay-Australia-marketing-case-study-Christmas-display-advertisingTrong khi lợi nhuận các nhà bán lẻ nhận được vào thời điểm Giáng Sinh nằm trong khoảng 20%-40% doanh thu của họ, đây là khoảng thời gian mà eBay cảm thấy suy giảm. eBay phối hợp với công ty Red Agency nhằm khuyến khích nâng cao nhận thức, xem xét, mua sắm và giúp eBay thách thức nhận thức rằng nó chỉ là một website đấu giá, và tham gia vào để kích hoạt cảm xúc của mùa Giáng Sinh rằng đó là khoảng thời gian căng thẳng đối với các bà mẹ ở Australian.

Ý tưởng

Để làm điều này, một công cụ tìm kiếm mới đã được tạo ra dựa vào việc biết 2 điều về người bạn mua quà tặng thích, dành để tìm kiếm cái họ thích. Băng sự tham gia của sở thích, chức năng tìm kiếm lọc ra một danh sách các mặt hàng độc đáo và cá nhân hóa những mặt hàng khác mà người dùng có thể không tìm thấy. Để bổ sung các chức năng tìm kiếm mới trên website, một ứng dụng eBay Facebook đã được tạo ra để thu thập những sở thích để tạo cảm hứng mùa Giáng Sinh.

Phân bổ và thực hiện

Tận dụng nền tảng “Know What They Like – Find What They Love”, một chiến lược truyền thông 2 giai đoạn đã được phát triển để đảm bảo luôn luôn tiếp cận trong 8 tuần trước khi đến Giáng Sinh. Đầu tiên, họ khuyến kích Jeni Bonnell – người mẹ Australian có 15 đứa con, có một khoảng thời gian rất khó khăn khi tìm quà tăng. Thông qua định hướng truyền thông chuyên sâu, câu chuyện của Jeni và làm cách nào eBay cung cấp cho cô một giải pháp mùa Giáng Sinh trong một loạt các của hàng rộng lớn. Trong một gói nội dung cá nhân ngắn hạn liên quan đến giáng sinh, được phát triển trên các kênh TV phổ biến, print, online và các đài phát thanh phổ biến, nhằm khai thác cho dữ liệu eBay Christmas, dự đoán su hướng, chức năng tìm kiếm mới và lần đầu tiên hiện diện loại tìm kiếm trên ứng dụng Facebook.

Kết quả

  • Số khán giả tích lũy đạt 31,5 triệu người.
  • Giá trị PR đạt hơn $18 triệu.
  • Trong thời gian chiến dịch, eBay Australia có một ngày mua sắm lớn nhất trong lịch sử. Cao hơn 47% so với năm 2012.
  • Trung bình tăng 453% lượng truy cập vào một phần của website trong một số ngày.

Nguồn: redagency.com.au (Cửu Độ biên dịch)

Leave a Reply