IBM “Smart Ideas for Smarter Cities Useful” làm thành phố trở nên tốt đẹp hơn

ibm-smart-ideas-cities-design-feel-desain

Biển quảng cáo thường bị bỏ qua, gây phiền nhiểu và không hiệu quả. Chỉ cho đến bây giờ (4/2013). Và Biển quảng cáo có mặt khắp mọi nơi,vậy tại sao chúng không làm điều gì hữu ích? Bằng suy nghĩ này IBM ra mắt chiến dịch “Smarter Cities”. Những nhà sáng tạo ở Ogilvy & Mather tại Pháp đã đưa biển quảng cáo lên một cấp độ cao hơn. Với khái niệm tương tác và hữu dụng.

ibm-smart-ideas-for-smarter-cities-04ibmbillboard_large_verge_medium_landscape1

Bằng việc thêm vào biển quảng cáo một phần uốn cong, họ đã có khả năng tạo ra một sự tương tác với quảng cáo và chính điều đó đã giúp đỡ mọi người vào những lúc họ cần giúp. Quảng cáo có nghĩa vụ phải châm ngòi để mọi người tham gia tương tác với “thành phố thông minh” của IBM, với ý tưởng cho một thành phố trông thấy cách để làm cho một thành phố tốt đẹp hơn để ở. Dĩ nhiên, các tấm biển quảng cáo chỉ là những diễn viên đóng thế PR, nhứng sau khi lượng lược xem online đạt hơn 50.000 người chỉ trong vòng một ngày, chúng là những diễn viên đóng thế có hiệu quả cao.

 

 

Nguồn: theverge.com (Cửu Độ biên dịch)

Leave a Reply