JEREMY GUTSCHE “150 Ways To Spark Innovation” cuốn sách dành cho đổi mới

196024_1_800

Cuốn sách tham khảo về đổi mới thương hiệu của Jeremy Gutsche trong định dạng bài viết để chứng minh làm thế nào thương hiệu có thể tác động hiệu quả hơn trên thị trường với thông điệp và sản phẩm của mình. Sự đổi mới được xác định ở 3 yếu tốt chính: đơn giản, trực tiếp và tăng cường độ. Bước đầu tiên trong lan truyền thông điệp là tạo ra một thông điệp đơn giản. Thông điệp phức tạp cần phải có sự giải thích sẽ không bao giờ có sức mạnh như thông điệp rõ ràng và trực tiếp.

Trong khi một số có thể cho rằng: đơn giản là diễn tả những từ nhàm chắn hoặc trần tục, thông điệp đơn giản thực sự di chuyển nhanh chóng và sẽ gần như có kết quả trong việc tạo kết nối với người tiêu dùng.

Hosting chất lượng cao

Như Jack Welch của GE từng nói, “Thông điệp đơn giản di chuyên nhanh hơn, thiết kế đơn giản tiếp cận thị trường nhanh hơn, và sự lộn xộn được loại bỏ cho phép quyết định nhanh hơn”.

Thông điệp đơn giản đặt nền móng cho việc marketing hiệu quả. Người tiêu dùng không chỉ sẽ có nhiều khả năng nhớ tốt hơn đối với một thông điệp đơn giản, mà một thông điệp đơn giản sẽ dễ dàng để chia sẽ.

Để hiểu rõ hơn, làm thế nào để làm việc marketing của bạn được trực tiếp và tăng cường? Hãy tải một bản sao hữu ích và FREE tại đây (Here).

180994_1_800180843_1_800 181385_1_800 181617_1_800 182384_1_800181829_1_800 187830_1_800  182837_1_800 183473_1_800 183979_1_800 184230_1_800 184473_1_800 185076_1_800 185287_1_800 185776_1_800 185816_1_800 185881_1_800 187782_1_800  188638_1_800 183263_1_800 181979_1_800193207_1_800 193253_1_800 194129_1_800 194301_1_800 194361_1_800 195113_1_800 197995_1_800195989_1_800184621_1_800185517_1_800189933_1_800

195530_1_800197030_1_800197056_1_800

193550_1_800192647_1_800190762_1_800

Nguồn: trendhunter.com (Cửu Độ biên dịch)

 

Leave a Reply