LANE BRYANT “This Body” không còn sự thiệt thòi trong quảng cáo

image

PHOTO: COURTESY OF LANE BRYANT.

Gần đây, sự sùng bái cá nhân đã đánh xập các cánh cửa của ngành công nghiệp thời trang, và chúng ta cuối cùng cũng đang thấy những cải tiến thực sự cho mọi thể hình: Barbie đã có một thương hiệu mới; các nhà thiết kế đã thiết lập phạm vy rông lớn; và Aerie đã đúc một mô hình tuyệt đẹp cho quảng cáo mới của mình, đưa mọi người hiển thị trên một màn hình đầy đủ. Thậm chí nếu sự tiến hoá này thể hiện sự chấp nhận và tính đa dạng thì đôi khi được coi là “su hướng” (trend), điều này tạo ra một làn sóng tiến bộ tích cực – một chiến dịch mới gần đây của thương hiệu Lane Bryant mang tên “This Body”.

Các thương hiệu không lạ gì đến tranh cải xung quanh các quảng cáo, và với quảng cáo mới nhất này, nó đã khai thác được sự chú ý gần đây để thúc đẩy sự chấp nhận thể hình và trao quyền lực cho các khách hàng cơ sở của mình (và tất cả phụ nữ, thật đấy). Lane Bryant định nghĩa lại sự gợi cảm với chiến dịch #ImNoAngel, Linda Heasley – Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của thương hiệu cho biết “Chúng tôi bắt đầu các cuộc trò chuyện với một chút hài hước, và chắc chắn là đúng chủ đề. Chúng tôi tiếp tục các cuộc trò chuyện và tập trung nhiều hơn, tốt hơn để diễn tả với những chiến dịch #PluslsEqual. Hiên giờ chiến dịch “This Body” trích dẫn các cuộc hội thoại qua đà, những cuộc hội thoại không tranh khỏi, và một cuộc cải cách văn hoá tiến triển nhanh chóng. Chiến dịch này tiếp tục một bản tuyên ngôn khuyến khích để nhắc nhở thế giới những gì chúng ta đang đấu tranh, rằng tất cả phụ nữ đều xinh đẹp và nên được nhìn nhận và ăn mừng.”

Với mô hình kết hợp các người mẫu hàng đầu như Ashley Graham, Precious Lee, Tara Lynn, Denise Bidot, và Georgia Pratt, những bức hình được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Cass Bird. “This Body” là một tuyên bố (và một lời mời) để cho thế giới biết những cảm nhận của những phụ nữ quá cở (plus-size), như thể hiện ở những dòng chữ viết tay in trên áo thun trong chiến dịch.

download (1)

“Mục tiêu của công ty nhằm thay đổi nhận thức từ công ty Lane Bryant là một cửa hàng quần áo với các size cộng, thành một thương hiệu trao quyền lực, vẻ đẹp và tự tin cho phụ nữ. Ngành công nghiệp thời trang nổi tiếng độc quyền đến lố bịch, và ngành bán lẽ có tiếng vang một cách vô nghĩa. Su hướng này đã có mặt trên các sàn diển thời trang và trong in ấn cả thập kỷ, và mặt dù thương hiệu thực sự đã tạo ra nhiều tiến bộ, một người mẫu có size lớn ngày ngày hiện tại vẫn được xem là “không hoàn hảo”. với sự tin tưởng rằng thế hệ tiếp theo sẽ nhìn lại những ngày này và lắc đầu trong sự ngạc nhiên. Hướng tới mục tiêu đó, chiến dịch Lane Bryant đã thách thức các quang điểm của phương tiện truyền thông. Thương hiệu nuôi dưỡng sự hiểu biết mới để thấu hiểu tất cả các giá trị của tất cả phụ nữ đều như nhau, bất kể kích thước thể hình của họ như thế nào đi nữa. Và coi đó là một vấn đề khoa học mà tất cả phụ nữ dưới mọi hình dạng, kích thước sẽ xuất hiện trong các mẫu quảng cáo, truyền thông và các chiến dịch.”

Chúng ta đều lạc quan về tương lai của sự đa dạng cơ thể và đang rất tò mò muốn biết chiến dịch mới nhất của Lane Bryant sẽ tác động gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang như thế nào? Để đưa câu chuyện đi xa hơn, đã có cuộc nói chuyện với đội ngũ người mẫu trước chiến dich về cơ thể họ. Hãy nhìn những gì họ nói, và cho tôi biết những điều dành cho cơ thể bạn.

Tara Lynn

image (1)

What is your body made for?

“Love.”

How do you feel about your body?

“I love my body, and I’m grateful for every day that I get to live in it and love in it and experience everything it means to be alive.”

What advice do you have for other people who might be struggling with body image?

“Love your body. Love yourself. You deserve that. Either perfect doesn’t exist, or it’s everywhere. The struggle to be better shouldn’t overshadow your right to love yourself exactly as you are right now.”

Georgia Pratt

What is your body made for?

“Really good hugs!”

How do you feel about your body?

“She’s number one. She rules.”

What advice do you have for other people who might be struggling with body image?

“Be kind to yourself and surround yourself with people who radiate good energy, and are open-minded and supportive of you. Truly, as soon as you stop comparing yourself to others and disconnect your mind from numbers, images, sizes, and weights you think you ‘should’ be, it’s easier to communicate with your body in a real way and care for it the right way.”

Denise Bidot

What is your body made for?

“My body is made for living (in the moment).”

How do you feel about your body?

“My thoughts about my body vary from day-to-day, but ultimately I feel my body is a beautiful masterpiece in the making. While it’s still a work in progress, I have learned to love my body, flaws and all.”

What advice do you have for other people who might be struggling with body image?

“Stop trying to be perfect and learn to be happy just as you are. There are lessons to learn along the way, but you have to enjoy each of those moments and learn to really love yourself. Allow yourself the opportunity to live and be alive. Its not about what size you are; it’s about being happy and living in the moment.”

image (2)PHOTO: COURTESY OF LANE BRYANT.

Ashley Graham

What is your body made for?

“Starting a revolution. I realized I could use my career as a model to create change and disrupt the fashion industry, so I started calling myself a ‘body activist’ to help redefine society’s definitions of beauty.”

How do you feel about your body?

“It took me years to gain enough confidence to say this, but I truly love my body — every curve, every dimple, every part of me that society calls a ‘flaw.’ My body is strong; it’s sexy, and taking care of it is one of my highest priorities.”

What advice do you have for other people who might be struggling with body image?

“Speak to your body. Talk to the things that you don’t like, and start affirming yourself in the mirror every day. When you’re thinking positively, you will look in the mirror and see all of your positive qualities. This is how I gained love and trust for my body.”

image

PHOTO: COURTESY OF LANE BRYANT.

Precious Lee

What is your body made for?

“My body is made for me to love every inch. My body is made for changing the game. My body is made for proving them wrong. My body is made for living out loud. My body is made for starting a revolution.”

How do you feel about your body?

“I am in love with my body. I know that some people may feel that’s a self-centered thing to say, but when it comes to your body, your opinion is the one that counts. I love my body because it was given to me for a greater purpose, not to be picked apart. It’s here for me to appreciate every inch. I know that my curves are unique to only me, and I think that’s amazing.”

What advice do you have for other people who might be struggling with body image?

“Not having a positive body image can really be dangerous. We do and say things that are detrimental to our self-esteem every day, and every time it chips away a piece of us. It’s time to stop the negative self-talk. When you feel like it’s okay for you to abuse your body by vocalizing negative thoughts, it becomes a downward spiral. Try every single day to not have the defeated talk about your thighs or your stretch marks. Instead, flip the script and go straight to your least favorite body part and claim your love for it. It works! Confident people work to maintain positive self-image. You have to know first that anything you truly want you can have, including self-love. It’s not an overnight process, and it’s not a magic pill. It’s consistency with how you treat yourself every day.”

screen-shot-2015-04-07-at-2-41-40-pm

Nguồn: LIZ BLACK – refinery29.com (Cửu Độ biên dịch)

Leave a Reply