National Geographic “Tương tác thực” đầy sáng tạo

National-Geographic-AR

Đây là một chiến dịch sáng tạo của National Geographic, sử dụng công nghệ tương tác thực (Augmented reality) nhằm thể hiện thế giới tuyệt vời của các chương trình khám phá.

Hình ảnh khán giả được thu lại trên màn hình và các hình ảnh đồ họa hấp dẫn bắt đầu xuất hiện xung quanh họ.

1000 người đã tương tác với National Geographic Channel trong tour quảng bá tại Hungary, với hơn 1000 người chia sẻ ảnh chụp và video trên mạng xã hội.

Advertising Agency: Appshaker, London, UK
Creative Directors: Alex Poulson, Kevin Jackson
Art Director: Barnabas Nanay
3D: Vertigo Digital
Production Directors: Adam Trost, Szabolcs Turányi-Vadnay

Nguồn: GRB.vn – Youtube.com

Leave a Reply