ONLINE MARKETING “6 chiến lược thật sự hiệu quả”

ONLINE MARKETING “6 chiến lược thật sự hiệu quả”

Với việc ứng dụng công nghệ vào marketing và quảng cáo, diện mạo ngành kinh doanh đã thay đổi hoàn…

3 years ago
INTERMARCHÉ “Inglorious Fruits &Vegetables” Thứ rau củ quả hèn mọn

INTERMARCHÉ “Inglorious Fruits &Vegetables” Thứ rau củ quả hèn mọn

Bạn có biết hàng tỷ dollars tiền thực phẩm của người dân Canada bị lãng phí mỗi năm, và chiếm…

3 years ago
NESCAFE “Really Friends” những người bạn thực sự

NESCAFE “Really Friends” những người bạn thực sự

Trong năm 2013, Nescafe ra mắt một nền tảng quốc tê mới với khẩu hiệu (slogan): “It all starts with…

3 years ago
CANON “Shine” chiếu sáng mọi điều bạn quan tâm

CANON “Shine” chiếu sáng mọi điều bạn quan tâm

Sống trong thời đại cai trị bởi smartphone (điện thoại thông minh), thế giới đã trở nên ngập tràn với…

3 years ago
VODAFONE “Between Us – Red Light App” giúp ngừng bạo hành gia đình

VODAFONE “Between Us – Red Light App” giúp ngừng bạo hành gia đình

Ở Turkey, cứ ba người phụ nữ thi có một người là nạn nhân của bạo hành gia đình. Trong…

3 years ago
JEREMY GUTSCHE “150 Ways To Spark Innovation” cuốn sách dành cho đổi mới

JEREMY GUTSCHE “150 Ways To Spark Innovation” cuốn sách dành cho đổi mới

Cuốn sách tham khảo về đổi mới thương hiệu của Jeremy Gutsche trong định dạng bài viết để chứng minh…

3 years ago