“Powerful Billboard” Biển quảng cáo tương tác nhập vai sáng tạo đưa người trở thành anh hùng

Một biển quảng cáo tương tác xã hội ở Seoul – Hàn Quốc có hai bóng người: Một là của một đứa trẻ và một là của một người đàn ông đe dọa đứa trẻ bằng một cái chai.

Phía trước bảng quảng cáo có một đèn chiếu sáng cho phép người qua đường bước vào giữa hai chiếc bóng.

Khi một người qua đường quyết định bước vào hiện trường biển quảng cáo, một biểu tượng siêu anh hùng Superman xuất hiện trên bóng của họ với số khẩn cấp (112) cùng với thông điệp sau: “Hãy báo cáo để trở thành anh hùng của trẻ em”.

Dòng chữ trên đầu biển quảng cáo có nội dung: “Lạm dụng trẻ em, bạn có thể ngăn chặn nó.”

“Powerful Billboard” Biển quảng cáo tương tác nhập vai sáng tạo đưa người trở thành anh hùng 1

“Powerful Billboard” Biển quảng cáo tương tác nhập vai sáng tạo đưa người trở thành anh hùng 12

“Powerful Billboard” Biển quảng cáo tương tác nhập vai sáng tạo đưa người trở thành anh hùng 13

“Powerful Billboard” Biển quảng cáo tương tác nhập vai sáng tạo đưa người trở thành anh hùng 14

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Leave a Reply