digital

kỹ thuật số

Santa Casa de São Paolo “The Waiting Ticket”

Santa Casa de São Paolo “The Waiting Ticket”

Bạn cảm thấy như thế nào về việc chờ đợi trong một thời gian dài để được cấy ghép nội…

8 months ago
#WeighThis “Thay Đổi Cách Phụ Nữ Nhìn Nhận Bản Thân”

#WeighThis “Thay Đổi Cách Phụ Nữ Nhìn Nhận Bản Thân”

Sau gần 6 năm giảm doanh thu, Nestlé Lean Cuisine bắt tay vào việc tái định vị thương hiệu, bao…

1 year ago
VODAFONE “Sunday Grannies” giữ cho mọi người hạnh phúc

VODAFONE “Sunday Grannies” giữ cho mọi người hạnh phúc

Làm thế nào để bạn tiếp cận một đối tượng khách hàng mà họ không thuộc trong nhóm khách hàng…

2 years ago
VIETNAM STARTUP “Hết 2016 – đã đi đến đâu”

VIETNAM STARTUP “Hết 2016 – đã đi đến đâu”

Năm 2016 được chính phủ lựa chọn làm năm "quốc gia khởi nghiệp" với mục tiêu tạo ra làn làn…

2 years ago