Thời đại của khách hàng

y-tuong-kinh-doanh-doc-dao-10-ytuongkinhdoanhdocdao.com

Đây là thời đại mà khách hàng là thượng đế. Đó là sự thật cho dù các công ty có muốn hay không thì vấn đề hiện nay là thiếu người mua chứ không phải thiếu người bán. Công ty không phải chỉ cần kiếm thêm khách hàng mà còn phải tập trung giữ khách hàng, phải nhận thức một cách rõ ràng rằng khách hàng mới là người chủ và nếu công ty không chăm sóc khách hàng sẽ có một công ty khác làm thay.

Philip Kotler định nghĩa: “khách hàng như là nguồn vốn cần được quản lý và phát huy như bất kỳ nguồn vốn nào khác. Đó là tài sản quan trọng nhất mặc dù giá trị của họ không có ghi trong sổ sách của công ty”.

 

Trên thực tế, các công ty cũng dù có mở rộng thị phần bao nhiêu những cũng có nhiều khách hàng rời bỏ công ty thì việc chiếm thêm thị phần chỉ để bù vào phần mất đi đó cũng có nghĩa thị phần của công ty đang bị sói mòn, một công ty phát triển cần có một nền móng vững chắc và để có thể tạo nên sự vững chắc cho sự phát triển thì các công ty cần phải nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng, chính vậy các công ty cần phải chú trọng vào công tác chăm sóc khách hàng nhưng không phải là chăm sóc tất cả các khách hàng như nhau mà phải chăm sóc có sự phân biệt đối xử, phải phân loại khách hàng theo từng hạng mức như các đồ nữ trang bạc, vàng, bạch kim đều có những giá trị chênh lệch khác nhau và chúng cũng tạo ra cho những người đeo chúng nhận được những giá trị chênh lệch khác nhau, với việc phân loại này không những giữ được chân khách hàng, mà còn khiến các khách hàng khác mong muốn được chăm sóc như vậy, tức phải sử dụng nhiều dịch vụ sản phẩm của công ty hơn và công ty của thu thêm nhiều lợi nhuận hơn.

 

Peter Drucker phát biểu: “Một kế hoạch vẫn chưa có ý nghĩa gì trừ khi nó được biến thành công việc”.

Có được một chính sách chăm sóc khách hàng tốt tuy rất quan trọng những nếu chỉ với nó thì vẫn chưa thể là nên được hiệu quả công ty mong muôn, khó khăn thực sự của các công ty đó là thực hiện các kế hoạch. Việc thực thi tốt cần tạo ra một tổ chức hướng về khách hàng, trước tiên cần có sự đồng tình của những người sẽ triễn khai kế hoạch, đó chính là tất cả mọi thành viên trong công ty, có như vậy thì mọi thành viên trong công ty mới gắn kết phối hợp cùng thực hiện, tạo ra hiệu quả và cũng giúp cho công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện dễ dàng hơn.

 

Một sự thật cũng không thể phủ nhận, dù các công ty có được các khách hàng trung thành thì sự trung thành của khách hàng không bao giờ mạnh đến nổi có thể khiến khách hàng không bị hấp dẫn và từ chối lời mời chào từ các đối thủ cạnh tranh dùng rất nhiều các giá trị cao hơn, khả năng cung cấp từ sản phẩm đến các dịch vụ khách hàng nhiều hơn nữa. Các công ty vẫn đều đặng hằng năm bị mất đi một tỷ lệ khách hàng trung thành vì vậy công ty không chỉ nên nhắm vào các giá trị thỏa mãn dành tặng cho khách hàng mà còn phải tạo ra sự thích thú, để lại nhiều nụ cười cho khách hàng. Với điều đó sẽ càng làm mạnh thêm sự trung thành của khách hàng tiến gần đến sự yêu thích của khách hàng.

Leave a Reply