Ubrew “Beer Responsibly” loại bia mà tất cả các thương hiệu bia khác yêu cầu bạn uống

Ubrew – nhà máy bia thủ công nhỏ ở London, đã tung ra một nhãn hiệu bia có độ cồn thấp mới với một khoản đầu tư truyền thông nhỏ nhưng với ý tưởng thông minh, đột phá mạnh mẽ tạo giá trị truyền thông cao, giúp nó nổi bật giữa đám đông trong một biển chiến dịch quảng cáo bia của các ông lớn.

Ubrew "Beer Responsibly" loại bia mà tất cả các thương hiệu bia khác yêu cầu bạn uống 2

Với khả năng khéo léo chiến đấu với sự cạnh tranh, họ cho ra ý tưởng tận dụng thông điệp được các thương hiệu bia luôn sử dụng trong các quảng cáo beer luôn khuyên người uống “Drink Responsibly – Hãy uống có trách nhiệm” hay “Enjoy Responsibly – Thưởng thức có trách nhiệm”.

Vì vậy, Ubrew đã có ý tưởng sáng tạo tung ra một loại bia có nồng độ cồn thấp 0,5%, lấy tên là Responsibly. Chính tên của nó khiến cho nó trở thành “loại bia mà tất cả các loại bia khác yêu cầu bạn uống”. Họ đã tạo ra quảng cáo với một giọng điệu giới thiệu thông minh để tạo ra sự đồng cảm giữa thương hiệu và mọi người.

Kết quả

Đạt được 2,7 triệu lượt hiển thị trên các phương tiện truyền thông trong 1 tuần đầu tiên.

Đạt 1,2 triệu lượt người tương tác quảng cáo trong 1 tuần đầu tiên và 2,2 triệu lượt xem online.

Ubrew "Beer Responsibly" loại bia mà tất cả các thương hiệu bia khác yêu cầu bạn uống 1

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Leave a Reply