#WhoWillYouHelp “Chiến Dịch Làm Rõ Nhận Thức Về Hành Vi Bạo Hành và Quấy Rối Tình Dục”

Bạo hành và quấy rối tình dục đối với phụ nữ là một chủ đề thường bị bỏ qua, nhưng nó đang phổ biến một cách đáng kinh ngạc trong xã hội. Hành hung có thể xảy ra dưới nhiều hình thức – đó có thể là một hành động cố ý đụng chạm mà người kia không mong muốn, chẳng hạn như xoa bóp cổ hoặc bóp chân. Hay cũng có thể xảy ra khi ai đó đã uống quá nhiều và không nói “Không” với những hành vi động chạm tình dục.

Ở Canada, có 67% người Canada nhận thức được cá nhân ai đó đã bị tấn công tình dục hoặc đụng chạm thể xác. Ipsos Reid – một công ty nghiên cứu ở Canada, đã có nghiên cứu cho thấy nhiều người Ontario coi những hành động này là “grey area – vùng xám” và Chỉ 37% người được hỏi cho biết họ sẽ thực sự tham gia hành động ngăn chặn khi chứng kiến bạo lực hoặc quấy rối. Điều này khiến chính quyền ở Ontario phải hành động, với một kế hoạch có tên: “It’s Never Okay: An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassment.” (Tạm dịch: “Điều này không bao giờ là bình thường: Một kế hoạch hành động để ngăn chặn bạo hành và quấy rối tình dục.”)

Mặc dù, hầu hết người Canada tin rằng hành vi tấn công và quấy rối tình dục dưới bất kỳ hình thức nào là không thể chấp nhận được, nhưng mọi người thường tránh giúp đỡ vì họ không chắc những gì họ đang chứng kiến có thực sự là quấy rối tình dục, hay bạo hành, hoặc không biết làm thế nào để can thiệp. Sự không chắc chắn này khiến con người không thể hành động đã làm tăng khả năng thủ phạm tiếp tục lặp lại hành vi của chúng. Nếu những người ngoài cuộc thực sự lên tiếng, có thể có một điểm giới hạn xã hội và tạo ra khả năng thay đổi các chuẩn mực văn hóa và hành vi.

Thực hiện

Không như các chiến dịch trước đây đã thực hiện, thay vì tập trung vào hoàn cảnh của nạn nhân như đã từng làm, Ontario Women’s Directorate (OWD) quyết định tập trung vào việc đẩy trách nhiệm cho những người chứng kiến hành động. Cách tiếp cận là nhắm mục tiêu trực tiếp vào những người ngoài cuộc – nhóm đông nhất – cho họ thấy rằng việc đứng im lặng và không làm gì thực sự đang hỗ trợ cho thủ phạm tiếp tục thực hiện hành vi đó.

#WhoWillYouHelp “Chiến Dịch Làm Rõ Nhận Thức Về Hành Vi Bạo Hành và Quấy Rối Tình Dục”

Với luận điểm chính là: “Nếu bạn không giúp đỡ nạn nhân, bạn đang giúp kẻ bạo hành.”

Chiến dịch #WhoWillYouHelp ra mắt vào tháng 3 năm 2015, với một đoạn phim mà điểm chính gọi là “Cảm ơn”, mô tả các tình huống thuộc vào “vùng xám” trong đó thủ phạm cảm ơn người xem vì đã không tham gia, nêu bật tội ác của kẻ đứng ngoài cuộc.

Tiếp đó, các quảng cáo in ấn được đặt trong các quán bar, gần khuôn viên trường đại học, và được điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng nói chung.

Một bản tin của chính phủ thông báo về việc khởi chạy lại chiến dịch, khởi tạo các cuộc trò chuyện xung quanh quấy rối tình dục và bạo lực trong năm nay vào một thời điểm quan trọng của chiến dịch, tạo động lực cho sự thay đổi.

#WhoWillYouHelp “Chiến Dịch Làm Rõ Nhận Thức Về Hành Vi Bạo Hành và Quấy Rối Tình Dục” 2

Đoạn phim tiếp theo sau đó được thực hiện sau thông báo kế hoạch hành động của chính phủ nhưng với một kết thúc khác – ở đoạn này, các nạn nhân cảm ơn người xem vì đã nói điều gì đó hay cảm ơn vì đã nhận được sự giúp đỡ.

Mục tiêu chiến dịch #WhoWillYouHelp là giáo dục công chúng về VÙNG XÁM không nên QUÁ XÁM, và hãy bắt đầu một hành động nhỏ để loại bỏ mọi sự mơ hồ xung quanh những hành vi bạo hành và quấy rối tình dục. Không như các chiến dịch quấy rối tình dục khác tập trung vào nạn nhân hoặc kẻ bạo hành, chiến lược của chúng tôi là nhắm mục tiêu những người chứng kiến, và trao quyền cho họ hành động nếu họ chứng kiến hành vi quấy rối tình dục.

Chiến dịch #WhoWillYouHelp đã cực kỳ thành công trong việc nâng cao nhận thức về vùng xám để nhiều người tự hiểu rõ tình huống và giáo dục về vai trò của họ trong việc ngăn chặn bạo hành và quấy rối tình dục đối với phụ nữ.

Kết quả

Chiến dịch tích hợp đã tối đa hóa nhận thức và đã làm dấy lên các cuộc thảo luận trên khắp thế giới, một chủ đề đầy cảm hứng thông qua các kênh truyền thông thực hiện.

Các ấn bản chiến dịch đã được dịch sang 23 ngôn ngữ và tạo ra hơn 80 ấn phẩm trên toàn cầu.

Quảng cáo cũng bao gồm hashtag #WhoWillYouHelp (#QuiAiderezVous cho tiếng Pháp) để thúc đẩy phạm vi tiếp cận, cuộc trò chuyện và sự tham gia thông qua mạng xã hội. Cuối cùng, hashtag đạt 120 triệu lượt xem trên toàn cầu.

#WhoWillYouHelp “Chiến Dịch Làm Rõ Nhận Thức Về Hành Vi Bạo Hành và Quấy Rối Tình Dục” 3

Nghiên cứu sau chiến dịch chỉ ra rằng #WhoWillYouHelp đã tác động đáng kể đến quan điểm của công chúng đối với tấn công, bạo lực và quấy rối tình dục.

– Đã củng cố đáng kể về hiểu biết và thái độ can thiệp khi chứng kiến ​​hành vi quấy rối tình dục giữa những người Ontario đã xem quảng cáo (60% so với 30% trước chiến dịch).

– Khoảng cách nhận thức được thu hẹp đối với một số hành vi trước đây được coi là “vùng xám”.

+ Nhận thức về hành vi được coi đó là tấn công tình dục khi “một người nào đó hoạt động thể chất với người khác đang say sưa” tăng lên 81% (tỉ lệ 71% trước chiến dịch).

+ Nhận thức có nghĩa vụ can thiệp nếu chứng kiến ​​hành vi quấy rối tình dục” tăng lên 58% (tỉ lệ 37% trước chiến dịch).

Chiến dịch #WhoWillYouHelp đã giành được:

– 4 giải thưởng từ Tạp chí Strategy Magazine, trong đó ghi nhận khả năng quảng cáo về việc “tối đa hóa nhận thức và truyền cảm hứng cho cuộc trò chuyện”.

– Đạt giải thưởng Grand Prix award.

AGENCY thực hiện chiến dịch là Leo Burnett Toronto.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Leave a Reply